Noteikumi

Nomas vispārējie noteikumi

Lai iznomātu izvēlēto objektu:

 • Fiziskai personai:
 1. ir nepieciešams sasniegt 18 gadu vecumu un ir nepieciešama pase vai tiesības kā apliecinošs dokuments;
 2. priekšapmaksa par nomāto objektu tiek aprēķināta skatoties no personas vecuma;
 3. tiek ieturēta drošības nauda;
 4. papildus skatīt speciālos noteikumus.
 • Juridiskai personai:
 1. ir nepieciešama reģistrācijas apliecības kopija un paraksttiesīgās personas pilnvara;
 2. nedrīkst būt parādsaistības pret citām LR reģistrētajām organizācijām (sadarbība ar CreditReform);
 3. rezervācija ir pieejama ne ātrāk kā pēc 3 stundām;
 4. kā jaunam klientam viss tiek nomāts tikai ar priekšapmaksu un drošības naudu, kā pastāvīgam klientam tiek aprēķināta vienīgi drošības maksa;
 5. papildus skatīt speciālos noteikumus.
 • Drošības līdzekļu nosacījumi

Drošības līdzekļi attiecas, kā finansu naudas nodrošināšana objekta bojājumu vai bojāejas novēršanas izmaksām, kas radušās Nomniekam nomājot izvēlēto objektu. Pēc objekta nodošanas drošības līdzekļi tiek atgriezti, ja nomātais objekts nodots tādā pašā stāvoklī kā dienā kad objekts tika izsniegts! Drošības līdzekļu apmēru nosaka pēc Nomnieka vecuma un nomātā objekta kvalitātes.

Autonomas speciālie noteikumi

Automašīnas rezervācija

Jūs varat rezervēt a/m 24h diennaktī, aizpildot rezervācijas pieteikumu sadaļā "Automašīnas", vai arī zvanot pa tālr. 20052777

Rezervējot a/m tiek rezervēta noteikta a/m klase, konkrēts a/m modelis vai marka netiek garantēta.

Prasības autovadītājam un nepieciešamie dokumenti

Lai iznomātu a/m Jums jābūt sasniegušam 21 gada vecumu, autovadītāja stāžs vismaz 2 gadi. Personām, kas neatbislt augstākminētajām prasībām, jāpiemaksā papildus apdrošināšana - 30EUR.

Nepieciešamie dokumenti: 1) derīga pase; 2) derīga autovadītāja apliecība.

Minimālais nomas termiņš

Minimālais nomas termiņš ir 24h. A/m atgriežot vēlāk kā 1h pēc līguma noteiktā termiņa beigām, tiek aprēķināta nomas maksa par vēl vienu pilnu nomas dienu.

Automašīnas piegāde

Mēs piedāvājam a/m piegādi Rīgas robežās, darbadienās no plkst. 9.00-18.00 par 10EUR. Ārpus darba laika brīvdienās un svētku dienās piegāde - 15EUR. Piegāde ārpus Rīgas robežas pēc vienošanās. Pastāvīgajiem klientiem 50% atlaide!

Nomas maksa

Nomas maksā tiek iekļauta OCTA un KASKO apdrošināšana, tehniskās apkopes.

Maksājumus par a/m nomu var veikt skaidrā naudā vai arī veicot pārskaitījumu uz norādīto kontu.

"RentGroup" pakalpojumu centrs patur tiesības automašīnu nomas izcenojumu mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Par ilgtermiņa nomas izmaksām interesēties pa tālruni :20052777

Drošības nauda

Drošības nauda tiek iemaksāta uzreiz, iznomājot a/m. Papildus pērkot pilno apdrošināšanu 20EUR dienā, drošības nauda nav nepieciešama.

Papildus vadītājs

A/m drīkst vadīt persona, kuras personīgie dati ir ievadīti nomas līgumā, kā papildus vadītājs. Par papildus vadītāju jāpiemaksā 10EUR uz visu nomas periodu.

Papildus aprīkojums

GPS navigācijas sistēma TOM-TOM One XL

Braucienu ierobežojumi

Braucieni ārpus Latvijas robežām iepriekš jāsaskaņo ar iznomātāju.

Degviela

Degviela netiek iekļauta nomas maksā. A/m tiek iznomāta ar pilnu degvielas tvertni, ja nomnieks atgriež degvielas tvertni ar mazāku degvielas daudzumu nekā saņemot, tiek aprēķināta papildus maksa par iztrūkstošo degvielu 2.15EUR/litrā.

24h diennakts palīdzība

A/m avārijas vai bojājumu gadījumā zvaniet uz diennkats tehniskās palīdzības tālr. 20052777

Šoferu pakalpojumi un transfērs

Piedāvājam šoferu pakalpojumus 7EUR/h no plkst.9.00-22.00

Iespējami transfēra pakalpojumi. Cenas pēc vienošanās.

 

Ipašumu īres noteikumi

Dzīvokļa rezervēšana

Dzīvokli var  rezervēt:

 1. piezvanot pa tālruni 20390992;
 2. atsūtot mums e-pastu uz adresi: info@rentgroup.lv;
 3. aizpildot rezervēšanas pieteikumu mūsu mājaslapā.

Rezervācija tiek uzskatīta par reāli notikušu tikai tad, kad mēs esam saņēmuši Jūsu datus: vārdu, uzvādu, personas kodu, tel.nr., ierašanās laiku utml.

Rezervējot laicīgi, vismaz nedēļu iepriekš, Jūs saņemat Eur 1.50 atlaidi par katru īres dienu.

Gadījumā, ja dzīvoklis, ko izvēlējāties ir jau aizņemts uz Jūsu laiku, varēsim piedāvāt citu līdzvērtīgu dzīvokļa variantu.

Īstermiņa īre

Dzīvokļa īres minimālā cena tiek noteikta par 1 diennakti, arī tad, ja dzīvokli īrējat tikai uz 1 stundu.

Cena par dzīvokli ir atkarīga no īres ilguma, sezonas un īrnieku skaita.

Īstermiņa īres cenā tiek iekļauts:

 1. 1 gultasveļas komplekts;
 2. 2 dvieļi;
 3. trauki u.c.saimniecības piederumi (katrā dzīvoklī atšķiras);
 4. kabeļ TV un interneta pieslēgums (ja tas ir dzīvoklī);
 5. komunālie pakalpojumi (apsaimniekošana, ūdens, elektrība, apkure, gāze, utt.).

Ilgtermiņa īre

Dzīvokļus ir iespējams īrēt arī ilgtermiņā.

Īrējot dzīvokli, ilgtermiņa līgums tiek slēgts kā minimums uz 1 gadu.

Papildus īres maksai īrnieks sedz arī komunālos maksājumus (apsaimniekošanas izdevumus, ūdeni, elektrību, apkuri, gāzi u.c.).

Apmaksas kārtība un garantijas summa

Īres apmaksa notiek īres sākumā pie līguma slēgšanas ar izīrētāju.

Ir iespējams veikt īres apmaksu skaidrā naudā, kā arī pārskaitot konkrēto īres naudas summu uz kādu no mūsu kontiem (konta nr. un mūsu rekvizīti ir sadaļā „Par mums”).

Īres sākumā jāsamaksā visa par attiecīgo īres periodu aprēķinātā summa, izņemot ilgtermiņa īres gadījumus, kad konkrētos mēneša datumos klients norēķinās par attiecīgo mēnesi.

Katram dzīvoklim ir sava noteikta garantijas naudas summa, kas tiek atgriezta īrniekam īres beigās, ar nosacījumu, ja klients dzīvokli ir atgriezis tādu, kādu tas ir saņēmis no izīrētāja.

Garantijas naudas summa netiek atgriezta tādos gadījumos, kad klients dzīvoklī ir smēķējis, ir bojājis dzīvoklī esošas iekārtas un ierīces, pazaudējis atslēgas utml.

Turklāt, ja klienta vainas dēļ radušos izdevumu summa pārsniedz drošības naudas summu, tad maksa par zaudējumiem tiek iekasēta papildus.

Ja klients vēlas, viņš par konkrētu dzīvokli var veikt arī priekšapmaksu.

Uzturēšanās dzīvoklī

 • Uzturoties dzīvoklī, klients ir pilnīgi atbildīgs par tā stāvokli, kā arī par mēbelēm, iekārtām un inventāru, kas atrodas dzīvoklī. Ja dzīvokļa iekārtas sabojājas vai rodas kādi citi neparedzēti ekstremāli apstākļi, klientam nekavējoties jāzvana firmas menedžerim, kura telefona numurs klientam tiek iedots iebraukšanas dienā.
 • Tā kā visi mūsu dzīvokļi atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, klientam ir jāievēro visi māju ekspluatācijas noteikumi un uzvedības normas. Tā, piemēram, viena no būtiskajām ir klusuma ievērošana laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00. Šīs normas neievērošanas gadījumā kaimiņiem ir tiesības izsaukt policiju.
 • Ja saņemam atkārtotas sūdzības par klienta uzvedību, firmai ir tiesības klientam dzīvokli atsavināt, ieturot iepriekš iemaksāto naudas summu.
 • Ja dzīvoklī rodas nopietnas tehniskas problēmas (nav apkures, karstā ūdens vai elektrības), dzīvoklis var tikt mainīts pret līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes dzīvokli.

 

Datoru un projektoru nomas noteikumi

Rezervācija:

Datortehniku, projektorus var  rezervēt:

 1. piezvanot pa tālruni 20390990;
 2. atsūtot mums e-pastu uz adresi: info@rentgroup.lv;
 3. aizpildot rezervēšanas pieteikumu mūsu mājaslapā.

 Datortehnikas saņemšana, lietošana

Nomnieks datoru, projektoru dabū savā rīcībā tad, kad ir parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu un noslēdzis līgumu.

No šī brīža nomnieks ir atbildīgs par datortehnikas glabāšanu un uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar datortehnikas sabojāšanos, zādzību, nozaudēšanu, utt.

Nomnieks apņemas uzturēt datortehniku tādā stāvoklī, kādā tā tika saņemta.

Īpašuma tiesības uz datortehniku pieder Iznomātājam, kurš garantē datortehnikas normālu un nepārtrauktu darbību nomas termiņa laikā.

Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas nedrīkst izvest datortehniku ārpus Latvijas robežām.

Apmaksas kārtība

Cenā nav iekļauts PVN 21%. Nomniekam jāpārskaita drošības nauda un nomas nauda uz Iznomātāja norādīto konta numuru ne vēlāk kā dienu pirms datortehnikas saņemšanas.

Pēc datortehnikas nomas termiņa beigām Iznomātājs un Nomnieks sastāda aktu par datortehnikas nodošanu.

Iznomātājs nekavējoties pārskaita nomniekam garantijas naudu, ja datortehnika ir atgriezta tādā pašā stāvoklī, kādā to saņēma. Ja datortehnika netiek nodota Iznomātājam tādā pašā stāvoklī kādā to saņēma, tad nomnieks atlīdzina visus izdevumus, kas saistīti ar datortehnikas savešanu kārtībā.

Iznomātāja atbildība

Iznomātājs apņemas nekavējoties novērst datortehnikas tehniskās kļūmes, kas radušās nolietojuma vai tehnisku bojājumu rezultātā.

Iznomātājs apņemas nekavējoties nomainīt bojāto rezerves daļu vai izsniegt citu datortehniku, kas ir ekvivalenta vai labāka.

Nomātāja atbildība

Ievērot visus attiecīgās tehnikas  lietošanas noteikumus.

Izmantot iznomāto datortehniku līgumā atrunātajā objektā (izņemot tos gadījumus, ja nomnieks nomā portatīvo datoru).

Garantija

Garantijas noteikumi neattiecas uz:

 • Bojājumiem, kuri radušies kādas ķīmiskas vielas vai šķidruma iedarbības rezultātā.
 • Datortehnikas (arī monitoriem) virsmas tīrīšanā izmantots neatbilstošs tīrītājs.
 • Bojājumiem, kuru cēlonis ir datora vai citas iekārtas pakļaušana mehāniskai iedarbei.
 • Bojājumiem, kas radušies izmantojot neatbilstošu strāvu.
 • Iekārtām, kuru remonts nomas laikā izdarīts patvaļīgi.
 • Nomnieka instalēta programmnodrošinājuma radītajām sekām.
 • Iznomātājs neatbild par datorā glabāto datu saglabāšanu pēc nomas termiņa beigām.